ค้นพบว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งทอในปัจจุบันจึงลงทุนกับการสกรีนแบบซับมิเลชัน (Dye-Sublimation) เรียนรู้เพิ่มเติมใน eBook เล่มนี้


โปรดดู คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล ของ HP เพื่อศึกษาว่าเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

Thank you for your interest

Click below to download 'The boom of polyester in apparel and sports ebook' now.

Download