HP Insights/Secure print - Trial signup

Žádost o zkušební verzi aplikace HP

Vyžádejte si bezplatnou zkušební verzi aplikace HP Secure Print and Insights. Ve většině případů obdržíte aktivační e-mail k bezplatnému účtu v průběhu tří (3) pracovních dnů.

Povinné pole *

Informace o společnosti
Informace o správci systému

Uživatel přiřazený k tomuto účtu bude mít možnost udělit oprávnění dalším uživatelům a bude osobou zodpovědnou za správu účtu vaší společnosti a za správu souvisejících aplikací. Následující informace je potřeba uvést. Budou použity výhradně k tomuto účelu.


Společnost HP respektuje vaše soukromí. V Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HP se dozvíte, jak společnost HP shromažďuje a používá vaše osobní údaje.

Než vyprší vaše zkušební období, můžete si zakoupit aplikaci u autorizovaného prodejce HP.