HP Insights/Secure Print - Trial signup

Begäran om testperiod av HP-program

Begär din kostnadsfria provperiod av HP Secure Print och Insights. I de flesta fall får du aktiveringsmeddelandet för det kostnadsfria kontot inom tre (3) arbetsdagar.

Krävs *

Företagsinformation
Systemadministrationsinformation

Användaren som är kopplad till det här kontot kommer att kunna bevilja andra människor åtkomst och kommer att ansvara för hanteringen av ditt företagskonto och relaterade program. Följande information är obligatorisk och begränsad till detta syfte.


HP respekterar din intergitet. För mer information om HP: s sekretesspolicy och praxis , besök vår sekretesspolicyt.

Innan din testperiod upphör att gälla kan du köpa programmet från en auktoriserad HP-återförsäljare.