HP Insights/Secure Print - Trial signup

Žiadosť o skúšobné obdobie aplikácie HP

Požiadajte o bezplatné skúšobné obdobie aplikácií HP Secure Print a HP Insights. E-mail na aktiváciu bezplatného konta zvyčajne zasielame v priebehu troch (3) pracovných dní.

Povinné *

Informácie o spoločnosti
Informácie o správcovi systému

Používateľ priradený k tomuto kontu bude môcť udeľovať prístup ďalším používateľom a bude zodpovedať za spravovanie konta a súvisiacich aplikácií vo vašej spoločnosti. Nasledujúce informácie sú povinné a vyhradené iba na tento účel.


HP poštuje vašu privatnost. Za više informacija o smernicama za privatnost i praksama kompanije HP pogledajte našu Izjavu o privatnosti.

Pred uplynutím skúšobného obdobia si môžete aplikácie kúpiť u autorizovaného predajcu HP.