HP Indigo contact page

top banner

Liên hệ với chuyên gia HP Indigo

Các đại diện bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Hãy gửi biểu mẫu sau và người đại diện được ủy quyền của HP sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc email. Mục tiêu của chúng tôi là phản hồi mọi yêu cầu trong vòng 2 ngày làm việc.

Bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ kỹ thuật?
Truy cập trang Khắc phục sự cố HP


HP tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Truy cập Tuyên bố về Quyền riêng tư của HP để tìm hiểu cách HP thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

HP có thể liên hệ để thông báo về các ưu đãi dành riêng cho tôi, cập nhật hỗ trợ và tin tức sự kiện qua Email.*

HP có thể liên hệ để thông báo về các ưu đãi dành riêng cho tôi, cập nhật hỗ trợ và tin tức sự kiện qua Điện thoại.*