Liên hệ với chuyên gia HP Indigo

Các đại diện bán hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp. Hãy gửi biểu mẫu sau và người đại diện được ủy quyền của HP sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc email. Mục tiêu của chúng tôi là phản hồi mọi yêu cầu trong vòng 2 ngày làm việc.

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu

Một chuyên gia được ủy quyền của HP Indigo sẽ sớm liên hệ với bạn. Mục tiêu của chúng tôi là phản hồi mọi yêu cầu trong vòng 2 ngày làm việc. Trong khi chờ đợi, bạn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi tại www.hp.com/go/indigo hoặc kết nối với chúng tôi tại:

HP Troubleshooting

Bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ kỹ thuật?

Truy cập trang Khắc phục sự cố HP

Trường bắt buộc

*
*
*
*
Công ty*
*
*
*
*
*

HP tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Truy cập Tuyên bố về Quyền riêng tư của HP để tìm hiểu cách HP thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.